Colofon

Uitgever:
Novus Dahle GmbH
Breslauer Straße 34-38
49808 Lingen (Ems)
Tel. 0049 591 9140-1
infonoSpam@novus-dahle.com

Juridische informatie:
Rechtsvorm: GmbH, gevestigd in: Lingen
Registratie: Handelsregister Osnabrück HRB 212830

Directie: Dipl.-Angl./BWL Frank Indenkämpen, Dipl.-Kfm. Daniel Sobhan-Sarbandi
Btw-nummer conform Ä 27a UStG: DE 812975481

Alle rechten voorbehouden. De informatie is eigendom van Novus Dahle GmbH. Zij vertegenwoordigt de meest recente informatie op het moment van publicatie. Aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en gegevens is uitgesloten. De wettelijke vertegenwoordigers en organen van de firma Novus Dahle GmbH hebben geen invloed op de inhoud van gelinkte websites. De firma Novus Dahle GmbH distantieert zich dan ook uit voorzorg van de content van deze websites. Voor gelinkte websites en de bijbehorende content zijn uitsluitend de domeinhouders van de betreffende websites verantwoordelijk.

De informatie op de websites mag in geen enkel geval worden beschouwd als een juridische garantie. Novus Dahle GmbH behoudt zich het recht voor om de verstrekte informatie en gegevens indien nodig te wijzigen of aan te vullen. Aan de hier beschreven onderwerpen kunnen geen juridische claims worden ontleend. Aanbiedingen zijn voor alle onderdelen vrijblijvend.

Novus Dahle GmbH is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of gegevens op deze website. Er is geen sprake van wederzijdse rechten of verplichtingen tussen Novus Dahle GmbH en de gebruiker van de website of derden.

De content op de website van Novus Dahle GmbH en de nieuwsbrief van Novus Dahle GmbH valt onder het auteursrecht. Het is niet toegestaan om de content in zijn geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen en/of te publiceren dan wel in een ander informatiesysteem op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Alle informatie of gegevens, het gebruik ervan en alle handelingen, gedogingen of nalatingen die verband houden met de website van Novus Dahle GmbH zijn onderworpen aan het Duitse recht. De plaats van uitvoering en de exclusief bevoegde rechtbank is Lingen.

Onze richtlijnen voor gegevensbescherming