Garantievoorwaarden

Versie: 01-12-2015
Revisie: 1

Geachte klant,

Onze producten worden onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Mocht een van onze artikelen toch niet naar behoren functioneren, dan spijt ons dat enorm en verzoeken wij u om contact op te nemen met de hieronder vermelde klantendienst.

Naast de wettelijke garantie verlenen wij aanvullende garantie op geselecteerde producten. De duur van deze garantie wordt dienovereenkomstig aangeduid en is van toepassing in overeenstemming met de volgende bepalingen. Uw wettelijke rechten worden hierdoor niet beperkt.

1. De garantieperiode begint op de dag van aankoop. De garantie geldt binnen het gebied van de EU.

2. Tijdens de garantieperiode worden apparaten die door materiaal- en fabricagefouten defect zijn naar onze keus gerepareerd of vervangen. Vervangen apparaten of onderdelen van apparaten blijven in ons bezit. Garantiediensten zorgen niet voor een verlenging van de garantieperiode en zetten evenmin een nieuwe garantietermijn in gang.

3. Garantieclaims moeten onmiddellijk na constatering van de gebreken binnen de garantieperiode worden ingesteld.

4. Om een beroep te doen op de garantie, moeten de volgende stappen worden genomen:
Stuur het defecte apparaat op naar het verderop vermelde service-adres en voeg het originele aankoopbewijs bij. Als het defect onder onze garantieservice valt, ontvangt u een gerepareerd of nieuw apparaat terug. Bij retourneringen zijn de verzendkosten voor onze rekening.

5. Garantieclaims zijn uitgesloten bij schade ten gevolge van:

  • misbruik of onjuiste behandeling
  • niet gebruiken van Novus-nieten of een onjuist niettype voor nietmachines/niettangenpe
  • omgevingsinvloeden (vocht, hitte, stof e.d.)
  • veronachtzaming van de voor het apparaat geldende veiligheidsmaatregelen
  • niet-naleving van de bedieningshandleiding
  • gebruik van geweld (bijv. klappen, stoten, val)
  • ingrepen die niet door een door ons geautoriseerde serviceverlener zijn uitgevoerd
  • eigenhandige reparatiepogingen
  • insturen in een ondeugdelijke verpakking
  • Slijtageonderdelen zijn van deze garantie uitgesloten.

6. Defecten of beschadigingen van het apparaat die niet (langer) onder de garantie vallen, verhelpen wij tegen vergoeding van de kosten; wij kunnen ook een offerte uitbrengen voor een gelijkwaardig vervangend apparaat tegen een voordelige service-pakketprijs. In dit geval zijn de verzendkosten voor uw eigen rekening.

Novus Dahle GmbH
Breslauer Straße 34 -38
49808 Lingen (Ems)

E-mailadres: infonoSpam@novus-dahle.com
Internet: www.novus.de

PDF downloaden